Algemene Voorwaarden – YourBooth – 01/01/2022

Algemene Voorwaarden - YourBooth - 01/01/2023

Betalingsvoorwaarden
Om een reservering te bevestigen zullen wij binnen een week contact opnemen met de contactpersoon, in deze week is het voor derden niet mogelijk om op dezelfde datum te reserveren dus loopt u geen kans de photobooth mis te lopen. Voor zakelijke reserveringen is er alleen een bevestiging per e-mail nodig van een daarvoor bevoegde medewerker van het bedrijf. Indien het betreffende bedrijf geen toestemming heeft gegeven aan de contactpersoon zal de contactpersoon zelf aansprakelijk worden gehouden voor de betaling. Bij het reserveren is er de keuze om direct de factuur te ontvangen of om na afloop van het feest pas te betalen. Kiest u voor de laatste optie dan sturen wij de factuur 3 dagen voor aanvang van het feest op. Voor beide opties geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Pas wanneer de betaling volledig bij ons binnen is zullen we de gemaakte digitale foto’s (indien aangevraagd) toesturen per e-mail of op USB Stick versturen per post.

Annulering
Bij annulering is iedere huurder de volgende bedragen verschuldigd:

a. Tot 30 dagen voor aanvang van het evenement kunt u gratis annuleren en krijgt u de eventuele al gedane betaling teruggestort.

b. Binnen 30 dagen tot 72 uur voor aanvang van het evenement wordt er 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. 

c. Bij annulering binnen 72 uur voor aanvang evenement wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Installatie van een van onze producten
Het is door YourBooth toegestaan op elk gewenst moment voor de aangegeven starttijd het product te leveren. YourBooth kan extra kosten in rekening brengen wanneer het product over onverharde wegen, op velden of op  verdiepingen moet worden geleverd. Ook wanneer de locatie niet direct met de auto toegankelijk is (vanaf een toegestaande/officiele weg), kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht. Het maximum voor nacalculatie is 50,- euro.

Huurperiode
De huurperiode zal voor een afgesproken aaneengesloten periode zijn. De huurperiode gaat in op de afgesproken starttijd.

Gebruik & plaatsing

De geleverde producten mogen niet verplaatst worden nadat wij deze geplaatst hebben, om beschadiging en/of diefstal te voorkomen. Wanneer de YourBooth wel verplaatst wordt is dit ten alle tijden geheel op eigen risico. Ook enige vorm van technisch defect zal op de huurder worden verhaald.

Overmacht
YourBooth zal elk mogelijke inspanning doen om op het evenement te verschijnen. Maar door omstandigheden die buiten de macht van YourBooth liggen, niet alleen door slecht weer, zal YourBooth de huurder en de locatie zo vroeg mogelijk hierover berichten. Compensatie over het betaalde bedrag kan in overleg worden teruggestort.

Beëindiging van de huur
YourBooth zal geen enkele vorm van misbruik of bedreigend gedrag tolereren tegen ieder van onze staf of misbruik van de photobooth of andere materialen eigendom van YourBooth. Mocht dit gebeuren dan behoud YourBooth het recht om de huur per direct te beëindigen. YourBooth mag de huur beëindigen wanneer het materiaal dat toebehoort aan YourBooth, is beschadigd of dreigt te worden beschadigd door toedoen van de huurder en/of zijn/haar gasten. Waar mogelijk zal er met de huurder en/of de locatie gesproken worden om het voorval op te lossen, alvorens wordt overgegaan tot beëindiging van de huur.

Mocht YourBooth hierdoor overgaan tot vroegtijdige beëindiging van de huur, zal het volledige factuurbedrag blijven staan en zal YourBooth geen vergoeding geven voor de resterende huurperiode.

De huurder is volledig aansprakelijk voor elke vorm van schade aan het materiaal van YourBooth, aangebracht door de huurder of zijn/haar gasten of andere aanwezigen op het evenement, met uitzondering van de medewerkers van YourBooth. De huurder is volledig aansprakelijk voor eventuele schade vanaf het moment dat het gehuurde product op de locatie aanwezig is. Het schadebedrag zal in zijn geheel op de huurder worden verhaald.

Technische problemen
Wanneer een van de producten buiten gebruik is door technische problemen van elke aard dan ook, zullen wij de periode dat deze buiten gebruik is vergoeden naar verhouding van het aantal uur en het factuurbedrag.

Delen van fotos

Als huurder van de photobooth heb je keuze om de digitale fotobestanden te kopen. Dit kan in de vorm van een downloadlink of in de vorm van een online galerij. De downloadlink ontvang je daags na afloop van het feest. De online galerij is direct vanaf een QR-code op de booth bereikbaar. Foto’s worden automatisch geupload in de online galerij, voor verwijdering van een foto uit de galerij volg de instructies uit de galerij. Foto’s zullen niet worden gedeeld of doorverkocht aan derden. YourBooth behoudt het recht om 6 foto’s per boeking te gebruiken voor commerciële doeleinden. Wel is er ook hier altijd de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om gebruikte foto’s te verwijderen. 

Chat openen
Heb je een vraag?
Hey! Hoe kunnen we je helpen?